Söderfors-Hedesunda Fvf - Anno 1942


Fiskevårdsarbete

Fiskevårdsföreningen strävar efter att åstadkomma ett fiskevatten som är produktivt och hållbart på lång sikt. Det innebär att vattnets möjligheter till fiskproduktion skall utnyttjas och att fiskereglerna skall anpassas till de ekologiska förutsättningarna och föreningens mål.

Som exempel på åtgärder som ska förbättra fiskreproduktionen kan nämnas utsättningen av lekgrus i Bredforsen samt placeringar av lekvasar i fjärdarna.

Under år 2013 och 2014 pågick ett arbete för att utveckla en förvaltningsplan för föreningens fiskevatten. En viktig del av förvaltningsplanen var att forma och fastställa fiskeregler som ska bidra till ett fiske av hög kvalitèt.

 

Arbete med lekreden till Gös - 2016

Fiskevårdsföreningen bedriver nu ett arbete med att förbättra gösens lekmöjligheter i området. Detta för att på sikt förbättra beståndet av Gös.

Ett stort antal lekreden (vasar) kommer att sättas ut på många platser i vattnen inom Söderfors-Hedesunda Fvo

Läs mer här