Fiskekort och bestämmelser


Försäljning via ombud:

Bilisten Söderfors 0293 - 303 36

ICA Söderfors 0293 - 312 00

Söderfors Camping 0293 - 308 50

Bo Brodin Tallbacksvägen 20, 815 75 Söderfors 0293 - 307 63

Erkko Friberg Mälby 129 740 45 Tärnsjö 070 - 373 87 78

Tord Öberg N. Finnbölevägen 65, 810 40 Hedesunda 0291 - 600 83

Östlunds Cykel o Sport Bo Östlund Åbrovägen 11, 810 40 Hedesunda 0291 - 103 97

Bert-Ola Törnhult Söderforsvägen 111, 810 40 Hedesunda 070 - 226 53 42

Marcus Wengrud Nygatan 4, 740 46 Östervåla 070-573 66 88

Christer Boström Untraverket 815 93 Tierp 070 - 543 57 43

Campingen Hedesundaön Övägen 68 810 40 Hedesunda 0291 - 441 23

Lövgrens Däck och Bilverkstad AB Arosvägen 1 Östervåla 0292 - 100 05

 

Försäljning via internet:

Från och med sommaren 2013 finns även möjligheten att köpa sitt fiskekort online. Onlineförsäljningen sköts av fiskekort.se. För tillfället går det enbart att köpa dygnskort online.

Köp våra fiskekort online via fiskekort.se

Köp våra fiskekort online via iFiske.se

Områdeskarta - Klicka på bilden för länk till detaljerad karta.

Områdeskarta - Klicka på bilden för länk till detaljerad karta.

Söderfors – Hedesunda Fiskevårdsförening.

Fiskebestämmelser för medlemmar inom föreningens vatten 2019 och tillsvidare.

Fiske för medlemmar: Fiskerättsbevis, nätfiskekort och ortskort gäller för mantalsskrivna inom Söderfors och Hedesunda församlingar, Sälja, Kerstinbo, Bro och Mälby byar i Nora församling, Gysinge by samt ägare till fritidsbostäder i direkt anslutning till vatten.
Alla fiskande är skyldiga att ta reda på fiskebestämmelserna och följa dessa. Förutom vad som är meddelat i lagen gäller i föreningens vatten:

1. Allmänna regler.

Det råder nätfiskeförbud fr.o.m. 1 maj t.o.m. 20 juni.
Gösen fredas mot allt fiske fr.o.m. 1 maj t.o.m. 20 juni.
Som medlem äger du rätt till husbehovsfiske med handredskap. Om man erlägger en tilläggsavgift berättigar det även till fiske med mjärde, ryssja, långrev, angeldon, sax och nät inom hela fiskevårdsområdet.

Vid nätfiske är minst tillåtna stolpstorlek, (maskstorlek), 60 mm mellan knutarna. Undantag
för agn- och siklöjfiske. Maximalt 10 nät per båtlag är tillåtet.
Vid allt fiske är antalet spön begränsade till maximalt 2 spön per fiskande med fiskekort och maximalt

4 spön per båtlag, oavsett hur många som färdas i båten.
Ungdomar till och med 15 år får fiska fritt med toppknutet metspö.
Medlemskort gäller för make, maka eller sambo, samt deras hemmavarande barn, högst 17 år fyllda.
All försäljning av matfisk är förbjuden. Kortet skall alltid medföras vid fiske.

Nät, mjärdar, ryssjor, angeldon eller liknande får ej användas inom följande områden: Sträckan Fyllningen t o m Rosslarna, sträckan Skotthällen t o m Stegholmen, (hela Vifors), samt från kraftledningen i Söderfors, ca 300 m nedströms landsvägsbron väg 292, till fasta markeringar i Glucksnäs. Förbudsmarkeringarna är vita stolpar med text.

Angelfiske är tillåtet endast på is och är maximerat till 10 st. don per fiskande och medlemskort. Allt fiske är förbjudet mellan fasta markeringar ca 100 m uppströms kraftverket till och med landsvägsbron väg 292 i Söderfors. Vita stolpmarkeringar med text.

Långrevsfiske är tillåtet i föreningens hela område utom punkt 4 och 5 ovan.

Alla redskap som står utan tillsyn skall vara märkta med namn och adress och telefonnummer. Nät ska märkas i båda ändar.

Om märkt fisk fångas skall märkbrickan insändas enligt anvisningarna på brickan, eller lämnas till styrelseledamot eller fiskekortförsäljare.

Minimimått: Öring 40 cm, Lax 50 cm, Harr 35 cm, Ål 50 cm. Gös mellan 45 cm och 65 cm får behållas. Gädda mellan 45 cm och 85 cm får behållas.

2Hjällsjön
För att få fiska i Hjällsjön skall tilläggsavgift erläggas och endast handredskap får användas.
Fiske är endast tillåtet från strand, is eller bryggor, antalet spön är maximalt 2 per fiskande och fiskekort. Redskapen får inte lämnas utan tillsyn. Maximalt 3 ädelfiskar per dygn och kort.
Fiskrens får ej kastas i sjön och mäskning är förbjudet.

3Bredforsen
För att få fiska i Bredforsen skall tilläggsavgift erläggas och endast handredskap får användas. Endast hullingfria krokar är tillåtna. All fångad harr och öring skall återutsättas.

Det råder totalt fiskeförbud hela året i Bredforsen från landsvägsbron ned till en linje som sammanfaller med kraftledningens sträckning över älven.
Det råder fiskeförbud i Bredforsen under perioden 1 april – 31 maj.
Undantaget selet från östra Bredforsenbron ned till Tyllmyrholmen, samt spegeldammarna, där det är tillåtet att fiska under denna period.

 

Märkt fisk:

Om märkt fisk fångas skall märkbrickan skickas enligt anvisningar på brickan.

 

Styrelse:

Ordförande Christer Sundbom 0293 – 303 20         

Kassör        Göran Hylander     01046 – 779 07

Sekr       Vakant