Fiskekort och bestämmelser


Försäljning via ombud:

Bilisten Söderfors 0293 - 303 36

ICA Söderfors 0293 - 312 00

Söderfors Camping 0293 - 308 50

Bo Brodin Tallbacksvägen 20, 815 75 Söderfors 0293 - 307 63

Erkko Friberg Mälby 129 740 45 Tärnsjö 070 - 373 87 78

Tord Öberg N. Finnbölevägen 65, 810 40 Hedesunda 0291 - 600 83

Östlunds Cykel o Sport Bo Östlund Åbrovägen 11, 810 40 Hedesunda 0291 - 103 97

Bert-Ola Törnhult Söderforsvägen 111, 810 40 Hedesunda 070 - 226 53 42

Marcus Wengrud Nygatan 4, 740 46 Östervåla 070-573 66 88

Christer Boström Untraverket 815 93 Tierp 070 - 543 57 43

Campingen Hedesundaön Övägen 68 810 40 Hedesunda 0291 - 441 23

Lövgrens Däck och Bilverkstad AB Arosvägen 1 Östervåla 0292 - 100 05

 

Försäljning via internet:

Från och med sommaren 2013 finns även möjligheten att köpa sitt fiskekort online. Onlineförsäljningen sköts av fiskekort.se. För tillfället går det enbart att köpa dygnskort online.

Områdeskarta - Klicka på bilden för länk till detaljerad karta.

Områdeskarta - Klicka på bilden för länk till detaljerad karta.

Hedesunda Söderforsfjärdarnas Fiskevårdsområde - Bestämmelser för sportfiske 2015 och tillsvidare.

 • Alla fiskande är skyldiga att förvissa sig om gällande bestämmelser och följa dessa.
 • Kortet är personligt och gäller för fiske med handredskap inom hela fiskevårdsområdet.
 • Kort skall alltid medföras vid fiske
 • För fiske i Hjällsjön och Bredforsen skall särskilt tillägg erläggas. För enbart fiske i Hjällsjön finns särskilt hjällsjökort.

       Det råder totalt fiskeförbud hela året i Bredforsen från landsvägsbron ned till en linje som    

      sammanfaller med kraftledningens sträckning över älven. 

 

       För Bredforsen, området nedströms kraftledningen vid spärrdammsbron Bredforsen och

       Tyllmyrån, Landkvarn, Söderkvarn, ner till Stockholmen, gäller särskilt att:

 • Endast hullingfria krokar är tillåtna.    
 •  All fångad harr skall återutsättas
 • Det råder fiskeförbud i Bredforsen under perioden 1 april – 31 maj, undantaget selet från Östra Bredforsenbron ned till Tyllmyrholmen, samt spegeldammarna, där det är tillåtet att fiska under denna period.     
 • Vid allt fiske är antalet spön begränsat till maximalt 2 spön/fiskekort och maximalt 4 spön/båtlag, oavsett hur många som färdas i båten.
 • Årskort, enbart detta, berättigar till angelfiske med 10 redskap. Undantag Hjällsjön och Bredforsen.

       Alla fiskande skall lösa kort. Minderårig t o m 14 år får, i målsmans sällskap, fiska utan att lösa fiskekort.

 • Om minderårig fiskar ensam gäller samma som för övriga, undantaget fiske med toppknutet metspö vilket är fritt för minderårig t o m 15 år.
 • Under kalenderåret inköpta dygns- eller veckokort kan bytas mot årskort med motsvarande värde. 
 • Allt fiske är förbjudet mellan fasta, vita, markeringar ca 100 m uppströms kraftverket och ned t o m industrinbron väg 292 i Söderfors. 

       Minimimått: Öring 40 cm, Lax 50 cm, Harr 35 cm, Ål 50 cm. Gös mellan 45 cm och 65 cm får behållas. Gädda mellan 45 cm och 85 cm får behållas.

 • Gösen är fredad mot allt fiske f o m 1 maj t o m 20 juni.
 • Fiskekort säljs som dygns- vecko- eller årskort, (kalenderår).
   

Söderfors Hedesunda Fiskevårdsförening

Marionsjön:

Mindre sjö för bokning av fiske, (put and take). Bilväg med parkering vid sjön. Lämpligt för företag eller föreningar.

 

Hjällsjön:

Put and take. Handikappsanpassad långbrygga, ca 200 m lång, tvärs över sjön. Därutöver ett antal mindre bryggor, vindskydd. 

Maximalt 2 spön per fiskande, redskap får inte lämnas obevakade.

Maximalt 3 ädelfiskar per kort och dygn, fiskrens får inte kastas i sjön. Mäskning är inte tillåtet. Båtförbud råder i Hjällsjön.

 

Märkt fisk:

Om märkt fisk fångas skall märkbrickan skickas enligt anvisningar på brickan.

 

Styrelse:

Ordförande Christer Sundbom 0293 – 303 20         

Kassör        Göran Hylander     01046 – 779 07

Sekr       Vakant