KM i Pimpling

 

KM i Pimpling

Datum: Söndag, 12 Mars

Plats: Långvika

Tävlingstid: 10:00 - 14:00

Utgång: 09:30

Startavgift: 100kr

----

Penningpriser

Posted on March 4, 2017 .

Förbättrade lekplatser för Gös i området

Fiskevårdsföreningen bedriver nu ett arbete med att förbättra gösens lekmöjligheter i området. Detta för att på sikt förbättra beståndet av Gös.

Ett stort antal lekreden (vasar) har sats ut  på många platser i vattnen inom Söderfors-Hedesunda Fvo

Läs mer här

Posted on February 15, 2016 .