Förbättrade lekplatser för Gös i området

Fiskevårdsföreningen bedriver nu ett arbete med att förbättra gösens lekmöjligheter i området. Detta för att på sikt förbättra beståndet av Gös.

Ett stort antal lekreden (vasar) har sats ut  på många platser i vattnen inom Söderfors-Hedesunda Fvo

Läs mer här

Posted on February 15, 2016 .